Vanishing Act, 2012, Oel auf Leinwand, 220x280cmon a horse with no name,2012, Oel auf Leinwand, 190x150cmsouljacker, 2012,Oel auf Leinwand,64x54cmtoo late, 2012, Oel auf Leinwand, 30x24cm